Salgsartikler v/Arnt Ole Ree, arntoleree(et)online.no, mobil +47 90247115

Maritimte - eldre skipsutstyr - kompass, natthus, maskintelegraf m.m.

 

     
     
 

Maritimt kompass Kelvin & Huges LTD -

GT Britain v/ John Gulbransen Oslo
Selges høystbydende over 1500 kr.

Mål:
Diameter bubb 12,5 cm. Høyde 17 cm.