Salgsartikler v/Arnt Ole Ree, arntoleree(et)online.no, mobil +47 90247115

  SEDLER OG MYNTER

 

Her kommer etter hvert:
 En samling eldre sedler

 


Seddel 1 milliard  
   
Norske sedler - eldre slitte og nyere som nye