Salgsartikler v/Arnt Ole Ree, arntoleree(et)online.no, mobil +47 90247115

  DISKETTER OG TILBEHØRMultitech maskin med mange spill og lekeprogrammer på  5.25 " floppy disketter". To disketter uten harddisk, programdisketter oppstart DOS. Basic programdisketter. Skjermen type EGA sluttet virke. VGA skjermer virker ikke uten å kjøpe/montere ekstra skjermkort,
   
     

3,5" 2HD DISKETTER ( Ikke DD disketter på lager)
   

Ca 125 nyformatterte HD  3,5 " disketter
med nye lapper

 
            Spilldisketter / verktøy


   
    

Stort lager av diskettlapper
 
Boks for 10 disketter      
       

 

 
 

 
Overhead plastark