Arnt Ole Ree, nň for det meste pensjonist i Sandefjord med mange interesser, bl.a. for veterankj°ret°y, tekniske museum, auksjoner, gjenbruk, kj°p og salg av samlegjenstander.

E-post arntoleree(et)online.no Mobil 90247115